Energielabel verplicht

In Nederland bestaat sinds 2015 de verplichting om bij de verkoop, verhuur of oplevering van een bedrijfspand in het bezit te zijn van een geldig energielabel. U riskeert een boete van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) als u bij controle geen verplicht energielabel kunt tonen.

Energielabel verplicht

Deze verplichting volgt uit de afspraken in de Europese Richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD). Bovendien dient het energielabel in publiek toegankelijke gebouwen op een zichtbare plek bij de ingang van het gebouw aanwezig zijn. Het verplicht energielabel geldt voor bedrijven, utiliteitspanden en gebouwen met een kantoorfunctie van minimaal 100m2. Denk bijvoorbeeld aan kantoren, maar ook scholen, bibliotheken, kinderopvang, ziekenhuizen, horeca, hotels, restaurants, winkels en sporthallen. In het kort: vrijwel alle gebouwen zonder woonbestemming vallen onder de verplichting om minimaal energielabel C te hebben. Kerken, monumenten en gebouwen met enkel een opslagfunctie zijn niet labelplichtig.

ENERGIELABEL C VOOR KANTOORPANDEN

Kantoorpanden groter dan 100 m2 dienen vóór 2023 over Energielabel C te beschikken.

Energielabel verplicht om energiebesparende maatregelen te stimuleren

Een energielabel voor bedrijfspanden en utiliteitsgebouwen is verplicht, omdat de overheid het landelijke energieverbruik van gebouwen wil verminderen. Wanneer uw pand niet aan de eisen van energielabel C voldoet, bent u daardoor gedwongen om energiebesparende maatregelen te nemen. Hoewel dat gepaard gaat met extra initiële investeringen, verdient u deze uitgaven doorgaans binnen enkele jaren terug door lagere energiekosten. Bovendien toont het energielabel suggesties voor concrete energiebesparende maatregelen, zodat u precies weet hoe u uw pand snel energiezuiniger maakt. Daarnaast versnelt een zuinig gebouw de eventuele verkoop of verhuur.

Verplicht energielabel aanvragen

Heeft u een geldig energielabel nodig voor uw utiliteitsgebouw of bedrijfspand? Wij verzorgen energielabels voor onder andere gemeenten, projectontwikkelaars, de overheid, vastgoedbemiddelaars en -eigenaren. Al onze medewerkers zijn gecertificeerd als energieadviseur en beschikken over de vereiste opleidingen. Energiebouwadvies Nederland voorziet op basis van nauwkeurige berekeningen in energielabels, adviezen, de informatieverplichtingen EML, EED en NEN 2580-rapportages. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact met ons op.