Energielabel Nieuwbouw

Voor utiliteitsbouw en woningbouw.

Energielabel voor nieuwbouw

Vanaf 1 januari 2021 is het verplicht het nieuwbouwproject bij zowel woningbouw als commercieel vastgoed te voorzien van een Energielabel volgens NTA 8800 Detailopname Nieuwbouw. Op basis van de verleende omgevingsvergunning moet daarvoor als bewijs een voorlopig detail Energielabel aangeleverd worden. Bij de oplevering wordt het definitieve Energielabel berekend en geregistreerd. Deze toets bij oplevering mag alleen opgemaakt worden door een adviseur die ‘nieuwbouw’ gecertificeerd is.

WERKWIJZE EN UITVOERING DOOR DE GECERTIFICEERDE ADVISEUR

  • Bij de omgevingsvergunning wordt vanaf tekening op basis van alle details het voorlopige Energielabel opgemaakt.
  • Tijdens de uitvoering van de bouw voert de adviseur een controle uit
  • Indien er afwijkingen zijn geconstateerd, dient er een nieuwe berekening gemaakt te worden
  • Bij de oplevering houdt de adviseur wederom een controle te houden om vervolgens het officiële definitieve Energielabel op te maken.
  • Het energielabel is 10 jaar geldig.