Bestaande bouw

Sinds 1 januari 2008 is het verplicht om bij verkoop of verhuur van een pand een energielabel op te stellen. Dit geldt voor alle gebouwen met een utiliteitsfunctie, met uitzondering van een industriefunctie.

MAATWERKADVIES

Heeft uw kantoorgebouw een lager energielabel? In een EPA-U maatwerkadvies onderzoeken we voor u met welke maatregelen u het energielabel kunt upgraden. Op de website van het RVO staat een aantal veel gestelde vragen over deze verplichting. Vindt u dit onderwerp best lastig? Onze energieadviseurs helpen u graag.

ENERGIELABEL C VOOR KANTOORPANDEN

Kantoorpanden groter dan 100 m2 dienen vóór 2023 over Energielabel C te beschikken.

NIEUWE METHODE NTA 8800

Sinds 1 januari 2021 worden energielabels voor gebouwen en woningen volgens de nieuwe rekenmethodiek NTA 8800 bepaald. Deze nieuwe methode is een nauwkeurigere berekening van het Energieprestatieniveau van uw vastgoed.

Het energielabel geeft dus aan hoe energiezuinig een gebouw is en welke energiebesparende mogelijkheden er nog zijn. In welke energielabel klasse het gebouw valt, wordt bepaald op basis van het primair fossiele energiegebruik van het gebouw. Op basis van bouwkundige- en installatietechnische eigenschappen en een gestandaardiseerd gebruikersgedrag wordt het primair fossiel energie verbruik, in kilowatt uur per m2 per jaar bepaald. Bij deze berekening worden enkel de gebouw gebonden installaties meegenomen.

Het resultaat hiervan bepaald welk energielabel het gebouw krijgt. Hoe minder fossiele energie een gebouw gebruikt, hoe beter het energielabel. Het energielabel geeft in klassen en kleuren aan hoe energiezuinig het gebouw is. Energielabel G is het minst zuinig (rood) en A++++ (groen) het meest zuinig.