NEN 2580 Meting

Het NEN 2580 meetrapport wordt gebruikt om de exacte BVO (bruto vloeroppervlak), NVO(Netto vloeroppervlak en VVO(Verhuurbaar vloeroppervlak) inzichtelijk te maken van alle soorten utiliteitspanden en woningen zodat er geen discussie kan ontstaan tussen bijvoorbeeld huurders en verhuurders.

HOE WERKT HET?

Er zijn twee soorten inmetingen;

Meetstaat Type A wordt opgenomen op locatie en is op de cm2 exact. Er zal geen twijfel ontstaan wat wel of niet bij het verhuurbare oppervlakte hoort.

Meetstaat Type B kan alleen op basis van recente en maatvaste tekeningen. Onze adviseur bepaalt dus vooraf de mate van betrouwbaarheid van de opgegeven afmetingen.

Bij geringe twijfel wordt inmeting op locatie, Type A, geadviseerd. Zijn er meerdere huurders dan wordt een rapportage opgemaakt per het te verhuren deel.

HOE ZIET EEN MEETRAPPORT ERUIT?

Via onderstaande knop kunt u een voorbeeld meetrapport downloaden.

Voor een aanvraag of informatie hierover neem contact met ons op