Energielabel Overheid

In het kader van de vergroening en vermindering van de uitstoot van CO2, heeft de overheid het energielabel ingevoerd. Per 1 januari 2023 moeten bijna alle bedrijfspanden en utiliteitsgebouwen over minimaal energielabel C beschikken. Voldoet een pand niet? Dan volgt een boete van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en mag het gebouw in veel gevallen zelfs niet meer worden gebruikt, totdat het pand aan de eisen van het overheid energielabel voldoet.

Energielabel overheid

De Nederlandse overheid heeft zichzelf tot doel gesteld om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen, ten opzichte van 1990. Het verduurzamen van bedrijven en utiliteitsgebouwen, inclusief die van de overheid zelf is hiervoor noodzakelijk. Uit onderzoek van TNO blijkt dat ruim 40% van de totale CO2-uitstoot in Nederland afkomstig is van vastgoed, zoals kantoren, winkels en woningen. Door het energielabel vanuit de overheid verplicht te stellen, draagt dit bij aan de klimaatdoelstellingen.

ENERGIELABEL C VOOR KANTOORPANDEN

Kantoorpanden groter dan 100 m2 dienen vóór 2023 over Energielabel C te beschikken.

Energielabel berekenen overheid

Het proces van het berekenen en eventueel verbeteren van een energielabel voor een kantoor, bedrijf of utiliteitspand verschilt en is maatwerk. Bovendien is een energielabel alleen geldig wanneer het door een gecertificeerde energieadviseur is uitgevoerd. U kiest uit een door de overheid aangewezen deskundige organisatie, die na het uitvoeren van berekeningen en een inventarisatie van de energiebeparende maatregelen in uw pand een energielabel uit naam van de overheid verstrekt.

Energielabel overheid aanvragen

Wilt u een energielabel voor uw pand aanvragen? Laat een van onze deskundige en gecertificeerde energieadviseurs de gegevens van uw gebouw inventariseren en beoordelen. Wanneer het energielabel voldoet aan de eisen van de overheid (minimaal energielabel C), dan ontvangt het energielabel fysiek en hangt u het zichtbaar bij de entree van het gebouw. Ook registreren wij het energielabel formeel in de database van de overheid. Voldoet het energielabel niet aan de door de overheid gestelde eisen? Dan adviseren wij u over mogelijke energiebesparende maatregelen. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.