BENG-berekening

Alle nieuwbouw moet voldoen aan de BENG-eisen, met andere woorden de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen. Deze verplichting geldt voor zowel woning- als utiliteitsbouw en vereist dat u voor het aanvragen van de omgevingsvergunning een BENG-berekening laat maken. De BENG-berekening bestaat uit een set eisen die rekening houden met het energieverbruik per vierkante meter. Voor zowel de schil van een gebouw en het percentage hernieuwbare energie bestaan aanvullende eisen. De eisen verschillen per soort gebouw en gebruiksfunctie. U vindt deze eisen terug in het Bouwbesluit. Omdat de eisen per nieuwbouwproject verschillen, raden we aan om een specialist een BENG-berekening te laten maken.

BENG-berekening op basis van drie kenmerken

De BENG-berekening bestaat uit een aantal onderdelen, waarvan de belangrijkste te zijn onderverdelen in drie primaire eisen. Dit zijn ten eerste de maximale energiebehoefte in kWh per vierkante meter gebruiksoppervlak per jaar, ten tweede het primair fossiele energiegebruik en tot slot het minimale aandeel hernieuwbare energie, dat in procenten wordt weergegeven.

ENERGIELABEL C VOOR KANTOORPANDEN

Kantoorpanden groter dan 100 m2 dienen vóór 2023 over Energielabel C te beschikken.

WIJ HELPEN U GRAAG VOORUIT

In de BENG-berekening wordt de energiebehoefte van een gebouw bepaald door de energiebehoefte voor verwarming in de winter, maar ook koeling in de zomer bij elkaar op te tellen. De berekening houdt rekening met de mate van isolatie, de aanwezigheid van kieren en koudebruggen. Zelfs factoren zoals het ontwerp en de ligging van een gebouw zijn van belang. Zo zorgt een gevel met veel glas op het zuiden over het algemeen voor een lager energiegebruik in de winter, maar dient in de zomer juist een goede zonwering aanwezig te zijn.

Vervolgens is het primair fossiel energiegebruik een optelsom van het energiegebruik voor verwarming, koeling, warm tapwater en ventilatie. Bij utiliteitsbouw telt ook het ebergiegrbuik van verlichting en bevochtiging mee. Indien er zonnepanelen aanwezig zijn, mag de hoeveelheid opgewekte energie van het primair energiegebruik worden afgetrokken. Tot slot wordt het aandeel hernieuwbare energie bepaald.

Registratie BENG-berekening

Na het laten maken van een BENG-berekening registreren wij deze voor u bij de overheid, waarna de BENG-berekening in de landelijke database wordt opgenomen. Op dat moment is het energielabel aan de woning, het kantoor of utiliteitspand gekoppeld en bovendien openbaar inzichtelijk. Uw BENG-berekening en energielabel zijn dan officieel en definitief geregistreerd. U voldoet op dat moment aan de gestelde eisen en kunt het bij verkoop, verhuur of oplevering van uw nieuwbouw- of renovatieproject aan de geïnteresseerde koper tonen.

BENG-berekening laten maken?

Wilt u een BENG-berekening laten maken en het energielabel door ons laten registeren? EnergieBouwadvies is voor dit doel door de Nederlandse overheid erkend en gecertificeerd. Een deskundige energieprestatieadviseur vertelt u graag alles over de voor u geldende eisen, of gaat direct voor u aan de slag. Meer informatie? Neem gerust contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden.