Milieulabel

Als eigenaar, huurder, koper of verkoper van een kantoor is het belangrijk om u te realiseren dat de regels rondom het verplichte milieulabel worden aangescherpt. Het milieulabel is vooral bekend als het energielabel en dient voor kantoorgebouwen met een oppervlakte vanaf 100 m2 minimaal energielabel C te zijn. Wanneer uw kantoor geen milieulabel C heeft, mag u het kantoorpand niet meer gebruiken. Ook schrijft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hoge boetes uit. Het belang van een geldig milieulabel kantoor is dus groot.

Milieulabel vaak verplicht

Bijna alle panden met kantoorfunctie, maar ook utiliteitspanden zoals scholen, bibliotheken, horecagelegenheden, ziekenhuizen, winkels en hotels moeten over een geldig milieulabel beschikken. Op enkele uitzonderingen na, vallen alle kantoorgebouwen vanaf 100 m2 onder de verplichting om per 2023 minimaal energielabel C (ook wel milieulabel genoemd) te hebben. Op deze manier probeert de overheid de doelstellingen van het Klimaatakkoord in 2030 en 2050 te halen. In 2030 moet de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 namelijk met 49% zijn verminderd, waarna de doelstelling in 2050 op een vermindering van maar liefst 95% ligt. Alleen door vastgoedeigenaren te dwingen energiebesparende maatregelen te nemen, is die doelstelling haalbaar.

ENERGIELABEL C VOOR KANTOORPANDEN

Kantoorpanden groter dan 100 m2 dienen vóór 2023 over Energielabel C te beschikken.

Uitzondering op verplichting milieulabel kantoor

Er bestaan een aantal uitzonderingen voor kantoorpanden waarvan de kantoorfunctie beperkt blijft tot minder dan de helft van de totale beschikbare oppervlakte. Ook gebouwen met monumentenstatus zijn vrijgesteld van de milieulabelverplichting. En kunt u aantonen dat uw kantoorpand binnen 2 jaar gesloopt of gerenoveerd wordt? Dan vervalt de verplichting eveneens.

Beschikt u al wel over een geldig milieulabel voor uw kantoorpand, maar voldoet dat niet aan de eisen in energielabel C? Laat dan energiebesparende maatregelen doorvoeren, waardoor uw milieulabel verbetert. Op het bestaande energielabel vindt u concrete suggesties om het huidige milieulabel kosteneffectief te verbeteren. Meestal vereist een verbetering geen grote bouwkundige aanpassingen.

Milieulabel aanvragen

Voor het aanvragen van een milieulabel (energielabel) heeft u de hulp van een gecertificeerde energieadviseur nodig. Alleen erkende bedrijven mogen een geldig energielabel voor u verzorgen. De metingen die voor een milieulabel worden uitgevoerd, leveren voor u waardevolle gegevens op. Bovendien verhoogt een gunstig milieulabel de waarde van uw vastgoed en versnelt het de verkoop of verhuur. Heeft u een (nieuw) milieulabel nodig, of wilt u eerst meer informatie over welke verplichtingen voor u gelden? Neem contact met ons op en we helpen u graag verder.