Energielabel kantoor

Bent u eigenaar, huurder, koper of verkoper van een kantoorpand? Dan is het belangrijk om te weten dat de regels rondom het verplichte energielabel worden aangescherpt. Per 1 januari 2023 dient een kantoorgebouw namelijk minimaal energielabel C te hebben.

Energielabel kantoorpand verplicht?

De wetgeving op het gebied van energielabels voor kantoorgebouwen geldt voor private en publieke kantoorgebouwen vanaf 100 m2. Het gaat daarmee om bijna alle gebouwen met een kantoorfunctie, inclusief utiliteitspanden, zoals scholen, bibliotheken, horeca, hotels, ziekenhuizen, winkels, sporthallen en meer. In feite vallen alle gebouwen zonder woonbestemming onder de verplichting om minimaal energielabel C te hebben. Daarmee streeft de Rijksoverheid naar een CO2-arme gebouwde omgeving in 2050.

ENERGIELABEL C VOOR KANTOORPANDEN

Kantoorpanden groter dan 100 m2 dienen vóór 2023 over Energielabel C te beschikken.

Uitzondering op verplichting energielabel kantoor

Er bestaan een aantal uitzonderingen voor de kantoorpanden waarbij minder dan de helft van de beschikbare oppervlakte een kantoorfunctie heeft. Ook wanneer uw kantoor gevestigd is in een monumentaal pand, vervalt de verplichting voor energielabel kantoorgebouwen. Ook wanneer u kunt aantonen dat het kantoor binnen twee jaar gerenoveerd of gesloopt wordt, hoeft u geen verplicht energielabel kantoor te hebben.

Nog geen energielabel C kantoor

Heeft het kantoorgebouw wel een energielabel, maar is dat een energielabel D, E of G? Dan is het van belang om te weten welke stappen u kunt ondernemen om alsnog te voldoen aan de wetgeving. In de meeste gevallen is het namelijk mogelijk om zonder grote bouwkundige ingrepen het energielabel kantoor naar energielabel C, B of zelfs A te verbeteren. Energielabel C betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar.

Aanvragen advies en energielabel voor kantoorgebouwen

Voor het aanvragen van het energielabel heeft u een gecertificeerde energieadviseur nodig. Alleen hij of zij mag een geldig energielabel opstellen. Daarnaast voert een energieadviseur metingen in uw kantoorgebouw uit, worden verbetermogelijkheden gesignaleerd en ontvangt u kostenberekeningen voor mogelijke energiebesparende maatregelen. Heeft u een energielabel kantoor nodig? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.