Energielabel bedrijven

In Nederland bestaat sinds 2015 de verplichting om bij de oplevering, verkoop of verhuur van een bedrijf een geldig energielabel te hebben en deze aan de koper of huurder te overhandigen. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) handhaaft deze verplichting streng en legt boetes op wanneer u niet aan de eisen voldoet. Maar wat is een energielabel precies en hoe regelt u een energielabel voor uw bedrijf?

Energielabel voor bedrijven

Een energielabel voor bedrijven is verplicht, omdat de Nederlandse overheid de eigenaren van bedrijfspanden en utiliteitsgebouwen wil stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze stimulering is een direct gevolg van de afspraken in het Klimaatakkoord, waarin de overheid zich tot doel stelt om de CO2-uitstoot in Nederland in 2030 ten opzichte van 1990 te halveren. Dat kan alleen wanneer iedereen zijn steentje bijdraagt en zorgt voor een vermindering van het gebruik van fossiele energie, zoals kolen, aardgas en olie. Het energielabel voor bedrijven geeft aan hoe energiezuinig uw bedrijfspand is, door middel van de letters A (energiezuinig) tot en met G (zeer onzuinig).

ENERGIELABEL C VOOR KANTOORPANDEN

Kantoorpanden groter dan 100 m2 dienen vóór 2023 over Energielabel C te beschikken.

Voordelen energielabel bedrijven

Hoewel het hebben van een energielabel voor bedrijven dus niet geheel vrijblijvend is, levert een energielabel u wel veel voordelen op. Naast het feit dat u bij het verkrijgen van een energielabel weet hoe de energieprestatie van uw bedrijfspand is, vindt u op het energielabel ook concrete energiebesparende maatregelen voor uw bedrijfspand. Op die manier weet u precies hoe u uw bedrijf in de toekomst energiezuiniger kunt maken. Bovendien heeft een groen energielabel (energielabelklasse A tot en met C) een gunstige invloed op de verkoop- of verhuurprijs van uw bedrijfspand en verkort het de verkooptijd doorgaans aanzienlijk. Daarnaast helpt een gunstig energielabel bij de financiering van bedrijfsvastgoed en krijgt u bij banken vaak een aantrekkelijke rente.

Energielabel bedrijven nodig?

Of u op dit moment een (nieuw) energielabel voor bedrijven nodig heeft, is afhankelijk van de oppervlakte, het soort gebruik en de waarde van uw huidige eventuele energielabel. De overheid verplicht bedrijven met een kantoorfunctie van minimaal 100 m2 per 2023 namelijk minimaal energielabel C te hebben. Publiek toegankelijke utiliteitsgebouwen met een gebruiksoppervlak vanaf 250 m2 dienen ook over een energielabel te beschikken en dit bovendien zichtbaar voor bezoekers bij de entree of receptie op te hangen. Er zijn uitzonderingen op de verplichting, zoals voor monumenten, kerken, fabriekshallen en bedrijven met opslagfunctie.

Neem voor meer informatie en het aanvragen van een energielabel voor uw bedrijf gerust contact met ons op. Onze gecertificeerde energieadviseurs beantwoorden al uw vragen en helpen u graag verder.