Energielabel bedrijfspand

De Nederlandse overheid streeft naar een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot. In 2050 moet deze uitstoot maar liefst 95% minder zijn dan in 1990. In 2030 ligt de tussentijdse doelstelling op een vermindering van 49%. Om deze ambitieuze doelen te realiseren, moeten bijna alle gebouwen in Nederland verduurzamen en minder fossiele energie gaan gebruiken. Bedrijfspanden hebben een groot aandeel in de totale CO2-uitstoot. 

Energielabel bedrijfspand

Het hebben van een energielabel is verplicht. Bij de verkoop, verhuur of oplevering van een bedrijfspand dient u het bovendien te overhandigen aan de koper of huurder. Ook in advertenties moet het energielabel in de tekst vermeld staan. Op deze manier kunnen potentieel geïnteresseerde kopers of huurders een goede inschatting maken van het te verwachten energieverbruik. Op het energielabel voor bedrijfspanden vindt u en overigens ook een lijst met concrete mogelijke energiebesparende maatregelen voor uw bedrijf. Zo weet u precies op welke manieren u uw bedrijfspand in de toekomst nog energiezuiniger kunt maken. Een groen energielabel heeft bovendien een gunstige invloed op de verkoop- of verhuurprijs en verkort de tijd waarin een bedrijfspand te koop of te huur staat.

ENERGIELABEL C VOOR KANTOORPANDEN

Kantoorpanden groter dan 100 m2 dienen vóór 2023 over Energielabel C te beschikken.

Energielabel berekenen bedrijfspand

Het energielabel is verplicht voor bedrijfspanden met een kantoorfunctie en utiliteitsgebouwen. Vanaf 2023 moeten kantoren met een gebruiksoppervlakte vanaf 100 m2 bovendien beschikken over minimaal energielabel C. Voldoet u niet aan deze eis? Dan volgt een hoge boete en mag u het kantoor zelfs niet meer gebruiken. Er gelden een aantal uitzonderingen, maar over het algemeen is het verstandig om een energielabel voor uw bedrijfspand te laten berekenen. Een energielabel berekenen voor een bedrijfspand, met aansluitend de uitgifte van een geldig energielabel mag alleen worden gedaan door een gecertificeerde energieadviseur.

Energielabel aanvragen bedrijfspand

Energiebouwadvies Nederland is een ingenieursbureau en voorziet op basis van nauwkeurige berekeningen in energielabels voor bedrijven en utiliteitsgebouwen. Onze gecertificeerde energieadviseurs beschikken over de vereiste opleidingen en zijn gespecialiseerd in energielabels voor bedrijfspanden. We werken veel voor de overheid, projectontwikkelaars, kantoren en vastgoedeigenaren. Wilt u een energielabel aanvragen voor uw bedrijfspand, of eerst vrijblijvend meer informatie? Neem dan contact met ons op.