Energielabel bedrijfsmakelaar

Als bedrijfsmakelaar behartigt u de belangen voor uw cliënt als het gaat om het sluiten van een huur- of koopovereenkomst voor utiliteitsgebouwen. Waarschijnlijk bent u ervan op de hoogte dat eigenaren of verantwoordelijken voor dergelijke gebouwen in Nederland sinds 2015 verplicht zijn bij verkoop, verhuur of oplevering een energielabel te tonen.

Bedrijfsmakelaar energielabel

Het verplichte energielabel geldt voor bedrijfspanden met een kantoorfunctie van minimaal 100 vierkante meter en utiliteitspanden. Dat betekent concreet dat bijna alle gebouwen zonder woonbestemming onder deze verplichting vallen. In de praktijk zijn alleen monumenten, kerken en panden met enkel een opslagfunctie niet energielabelplichtig. Wanneer u als bedrijfsmakelaar bemiddelt tussen huurder en verhuurder of koper en verkoper van een dergelijk pand, dient u naar het energielabel te informeren. Indien dit nog niet aanwezig of verlopen is, stelt u uw cliënt daarvan op de hoogte.

ENERGIELABEL C VOOR KANTOORPANDEN

Kantoorpanden groter dan 100 m2 dienen vóór 2023 over Energielabel C te beschikken.

Energielabel bevat nuttige informatie voor koper en verkoper

Een energielabel is een waardevol document, aangezien het zowel voor de eigenaar als koper of huurder van een pand veel nuttige informatie bevat. Hieronder vallen onder meer het standaard energiegebruik van het pand en de totale hoeveelheid energie die jaarlijks nodig is voor koeling, verwarming, ventilatie en verlichting. Daarnaast geeft het energielabel een aantal concrete verbetermaatregelen om het pand in de toekomst energiezuiniger te maken.

Energielabel voor bedrijfsmakelaar

Als bedrijfsmakelaar voegt u doorgaans een afschrift van het definitief energielabel toe aan het verkoopdossier. Is uw klant nog niet in het bezit van een energielabel? Dan is het van groot belang hen hiervan op de hoogte te stellen en eventueel aan te bieden dit voor hen te verzorgen. Het energielabel mag enkel worden bepaald door gecertificeerde energieprestatie adviseurs.

Heeft u als bedrijfsmakelaar een nieuw energielabel nodig voor een bedrijfspand of utiliteitsgebouw? Neem dan contact met ons op. Al onze medewerkers zijn gecertificeerd energieadviseur. Op die manier heeft u er geen omkijken naar en bent u zeker van een deskundig oordeel, met een betrouwbaar meetresultaat.